Användarvillkor

Översikt
Den här webbplatsen representeras av det registrerade varumärket Dejmo, som ägs av Firma Eva Dejmo. På hela webbplatsen, syftar termerna "vi", "oss" och "vår" på Firma Eva Dejmo. Firma Eva Dejmo erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster från den här webbplatsen till dig, användaren med villkoren att du accepterar alla villkor, policier och uppmaningar som anges här.

Genom att besöka vår webbplats eller genom att köpa något av oss tar du del av vår tjänst och accepterar att följa våra köpvillkor så som de beskrivs här samt på de sidor som refereras eller länkas till här nedanför. De här villkoren gäller alla användare av den här webbplatsen, inklusive men utan begränsning till webbläsare, försäljare, kunder, leverantörer och/eller skapare av innehåll.

Läs noga dessa villkor innan du besöker eller använder av webbplatsen. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen accepterar du att följa dessa villkor. Om du inte accepterar samtliga villkor har du ej rätt att besöka webbplatsen eller använda någon av de erbjudna tjänsterna. Om dessa villkor anses som ett erbjudande är utnyttjande av erbjudandet uttryckligen begränsat till dessa villkor.

Eventuellt nytt innehåll eller nya tjänster som adderas till den nuvarande butiken ska också innefattas i dessa villkor. Du kan alltid se den senaste versionen av köpvillkoren på denna sida. Vi reserverar oss rätten att när som helst uppdatera, ändra eller ersätta alla delar av dessa köpvillkor genom att lägga till uppdateringar eller förändra vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det tillkommit några förändringar. Dit fortsatta användande av webbplatsen räknas som acceptans av dessa förändringar.

Vår butik tillhandahålls av Shopify Inc. De tillhandahåller en ehandelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra varor och tjänster till dig.

Del 1 - Webbutikens Köpvillkor
Genom att acceptera dessa köpvillkor försäkrar du att du är myndig, ej är satt under förvaltarskydd och är minst 18 år gammal. Om du är minderåring kan du ej handla hos oss. Din vårdnadshavare är välkommen att handla åt dig.

Varorna förblir säljarens egendom tills dess att ordern är till fullo betald.

Alla betalningar sker i svenska kronor. På vår webbplats kan du se våra priser konverterade till ett antal valutor. Observera att dessa priser är uppskattningar och endast tillhandahålls för din bekvämlighet. Vi hänvisar till din bank eller betalningsförmedlare för en exakt konverteringskurs. Vi erbjuder ingen form av kompensation för diskrepanser mellan vår uppskattade konverteringskurs och den du debiterats vid betalning.

Våra varor och tjänster får ej användas i olagliga eller oauktoriserade syften, och du får ej heller begå lagbrott på din lokala plats när du använder våra produkter. (Detta inkluderar brott mot upphovsrätten)
Du får ej heller överföra skadlig kod eller virus när du använder vår webbplats.
Brott mot dessa villkor kommer resultera i ett omedelbart avslutande av de tjänster som tillhandahållits till dig.

Del 2 - Allmäna villkor
Vi reserverar oss rätten att när som helst neka tillgång till våra tjänster.
Du är införstådd med att ditt innehåll (ej inkluderat kreditkortsuppgifter), kan komma att överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) förändringar för att följa och anpassa oss till tekniska krav från anslutande nätverk och enheter. Kredtikortsuppgifter krypteras alltid.
Du accepterar att ej återskapa, duplicera, kopiera, sälja eller återförsälja eller exploatera någon form av den här tjänsten, användandet av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon av de kontaktuppgifter som anges på den här webbplatsen utan vårt explicita medgivande.
Rubrikerna i det här avtalet är inkluderade endast för läsbarhet och ska ej påverka villkoren.

Del 3 - Korrekthet, fullständighet och punktlighet av information
Vi ska ej hållas ansvariga om information på den här webbplatsen är inkorrekt, inkomplett eller inaktuell. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls endast för generell information och ska ej användas som enskild källa för beslut utan att konsultera primära, mer aktuella källor. Du refererar till informationen på den här webbplatsen på egen risk.
Den här sidan kan komma att innehålla historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för referens. Vi reserverar oss rätten att ändra innehållet på webbplatsen när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information. Du accepterar att det är ditt ansvar att observera eventuella förändringar.

Del 4 - Förändringar i tjänsteutbud och priser
Priserna på våra produkter kan komma att förändras utan förvarning.
Vi reserverar oss rätten att när som helst sluta erbjuda tjänsten (eller delar därav) utan förvarning.
Vi ska ej hållas ansvariga mot dig eller tredje part för förändringar, prisändringar, avbrott eller avslutande av tjänsten.

Del 5 - Produkter och tjänster (om aktuellt)
Vissa produkter och tjänster kan vara tillgängliga enbart genom webbplatsen. Dessa varor eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsad upplaga och kan enbart returneras enligt vår returpolicy.
Vi har i största möjliga mån försökt visa så korrekta produktbilder som möjligt. Vi kan dock ej garantera att din datorskärm eller annan typ av skärm visar korrekta färger.
Vi reserverar oss rätten, men är ej skyldiga att, begränsa försäljningen av varor eller tjänster till vissa personer, geografiska regioner eller liknande. Vi kan komma att utnyttja den här rätten i enskilda fall. Vi reserverar oss rätten att begränsa upplagan av alla produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras utan förvarning. Vi reserverar oss rätten att när som helst sluta erbjuda en tjänst eller vara. Alla otillåtna erbjudanden som görs på den här webbplatsen är ogiltiga.
Vi garanterar inte att våra produkter möter alla förväntningar.

Del 6 - Korrekta faktura och leveransuppgifter
Vi reserverar oss rätten att neka en order du lagt hos oss. Vi kan, utefter vår egen bedömning, begränsa eller avbryta antalet varor som köps per person, per hushåll eller per order. Dessa restriktioner kan innefatta beställningar lagda på samma kundkonto, betalda med samma kretidkort och/eller beställningar som har samma faktura- eller leveransadress. I de fall där vi genomför ändringar i din order, kommer vi försöka kontakta dig via den e-postadress och/eller adress eller det telefonnummer som du angett när beställningen lades. Vi reserverar oss rätten att begränsa eller neka beställningar som i vår bedömning lagts av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du accepterar att tillhandahåla aktuella, kompletta och korrekta kontakt och leveransuppgifter för beställningar du lagt i vår butik. Du accepterar att det är ditt ansvar att hålla ditt konto uppdaterat med korrekt information, inklusive din e-postadress och dina betalningsuppgifter, så att vi kan kontakta dig och genomföra debiteringen av din beställning.

Dit för och efternamn måste matcha ditt namn på din ID-handling. Detta då våra leveransmetoder generellt kräver identifikation vid utlämning. Om din order ej kan levereras på grund av att det namn som anges i ordern ej överensstämmer med namnet på ditt ID-kort kommer vi debiteras av fraktbolaget för utebliven leverans och vi kommer att debitera dessa avgifter vidare till dig.

För mer information om detta hänvisar vi till vår Returpolicy och Fraktpolicy. Genom att lägga din beställning accepterar du även villkoren i de policy-dokument som hänvisas till ovan.

Del 7 - Frivilliga verktyg
Vi kan komma att erbjuda tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har kontroll över.
Du förstår och accepterar att vi tillhandahåller dessa verktyg ”as is” och som de är utan några som helst garantier, representationer eller villkor i någon form och utan någon form av stöd. Vi ska ej hållas ansvariga för situationer som uppstår på grund av användande av frivilliga tredjepartsverktyg.
Allt användande av frivilliga verktyg erbjudna genom webbplatsen används helt på din egen risk och du bör säkerställa att du är bekant med dem och accepterar deras användarvillkor.
Vi kan i framtiden komma att erbjuda ny tredjepartsverktyg och samma villkor gäller för dessa.

Del 8 - Tedjepartslänkar
Visst innehåll, vissa produkter eller tjänster tillgängliga via vår webbplats kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan komma att skicka dig viare till tredjepartswebbplatser som ej har anknytning till oss. Vi är ej ansvariga för att undersöka eller utvärdera dessa webbplatsers innehåll och deras korrekthet och vi garanterar ej och ska ej hållas ansvariga för någon form av material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är ej ansvariga för någon form av skada relaterad till användande eller köp av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatser.

Del 9 - Användarkommentarer, recensioner och annat inskickat material
Om du, på vår beägran, skickar in visst material (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan vår begäran skickar kreativa ideér, förslag, ritningar eller annat material i någon form, accepterar du att vi när som helst, utan begränsning, kan komma att redigera, kopiera, publicera, distribuera översätta och på annat sätt använda allt material du skickat in till oss. Vi har ingen som helst skyldighet att (1) behålla material konfidentiellt; (2) betala ut ersättning; eller (3) svara på material eller kommentarer som skickats till oss.
Vi kan, men är ej skyldiga till, att övervara, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt inkräktar på någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor.
Du medger att dina kommentarer inte kommer inkräkta på någon tredje parts rättigheter, inklusive copyright, varumärke, privatliv eller andra lagstadgade rättigheter. Du medger även att dina kommentarer inte kommer innehålla ärekränkande eller på annat sätt stötande, olagligt, eller skadligt material inklusive skadlig kod eller programvara. Det är ej tillåtet att använda falska e-postadresser, låtsas att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt missleda oss eller tredje part i dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras korrekthet. Vi tar inget som helst ansvar för kommentarer som lagts upp av dig eller tredje part.

Del 10 - Personuppgifter
Vår hantering av dina personuppgifter regleras av vår Integritetspolicy.

Del 11 - Fel, misstag och saknad information
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i vår tjänst som innehåller stavfel, skrivfel, misstag eller saknad information i relation till produktbeskrivningar, erbjudanden, fraktpriser, leveranstider och tillgänglighet. Vi reserverar oss rätten att rätta dessa fel och att ändra eller avbryta beställningar som påverkats av den felaktiga informationen utan tidigare förvarning. (Även efter att en beställning har lagts)
Vi har ingen som helst skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information relaterad till webbplatsen, för utom där så krävs enligt lag. Inga som helst loggar tillhandahålls för att redovisa när en eventuell uppdatering har gjorts.

Del 12 - Otillåten användning
Utöver de andra begränsningar som angetts i dessa villkor, är det ej tillåtet att använda den här webbplatsen för att i följande syften: (a) olaglig verksamhet; (b) att uppmana andra att delta i olaglig verksamhet; (c) att bryta internationella eller lokala lagar, regler eller påbud; (d) att kränka vår upphovsrätt eller andras upphovsrätt; (e) att antasta, missbruka, ärekränka, hota, eller diskriminera baserat på ras, kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationell tillhörighet eller handikapp; (f) att skicka in felaktig eller vilseledande information; (g) ladda upp skadlig kod eller programvara; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) att utöva obscena eller stötande aktiviteter; or (k) att påverka eller förbigå säkerhetsfunktionerna på denna webbplats eller andra webbplatser. Vi reserverar oss rätten att avbryta din tillgång av denna tjänst vid brott mot dessa villkor.

Del 13 - Friskrivning av garantier, ansvarsbegränsning
Vi garanterar ej att ditt användande av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb eller felfri.
Vi garanterar ej att resultaten som uppnåtts av användandet av den här tjänsten är riktiga eller pålitliga.
Du accepterar att vi kan komma att ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avsluta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du accepterar uttryckligen att ditt användande av tjänsten är på din egen risk. Alla produkter och tjänster erbjuds, om ej annat anges, i befintligt skick.
Dejmo och dess representanter ske ej i någon form hållas ansvariga för skador, kostnader, förluster eller uteblivna vinster som uppstått ill följd av användandet av deras produkter och tjänster, förutom där så regleras enligt lag.

Del 14 - Skadeersättning
Du accepterar att Dejmo och dess representanter ska hållas skadeståndslösa från alla krav och anspråk på ersättningar som uppstått till följd av brott mot dessa villkor och de dokument de refererar till, samt de villkor som regleras av tredje part.

Del 15 - Severabilitet
Skulle någon del av dessa villkor bedömas som olaglig, oglitig eller In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or obestämbar, ska den del som påverkas bedömas vara ogiltig och exkluderas från dessa villkor. Däremot ska ej återstående delar av villkoren anses som ogiltiga.

Del 16 - Uppsägning
De rättigheter och skyldigheter som uppstått enligt detta avtal innan avtalet sagts upp ska anses som bindande och gällande även efter avtalets uppsägning.
Dessa villkor gäller till och med att avtalets sägs upp antingen av dig eller av oss. Du kan avlsuta avtalet genom att sluta använda våra tjänster eller genom att sluta besöka vår webbplats.
Om du enligt vår bedömning ej har följt våra villkor, kan vi när som helst avsluta detta avtal och du förblir betalningsskyldig för alla dina transaktioner till och med avtalets avslutande. Vi kan därefter neka dig tillgång till våra tjänster.

Del 17 - Hela avtalet
Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).
Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

Del 18 - Moms, tullavgifter, skatter och avgifter
I de fall där köparen av våra varor och tjänster befinner sig inom EU och ej är näringsidkare med aktiv momsregistrering ingår moms i alla priser med 25%.

Beställningar lagda från ett land utanför EU kan komma att påläggas skatter och avgifter i mottagarlandet. Alla sådana avgifter betalas av mottagaren. Läs mer om detta i vår Fraktpolicy.


Del 18 - Gällande lag
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

Del 19 - Förändringar i dessa villkor
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Del 20 - Kontaktinformation
Frågor om köpvillkoren kan skickas till hello@dejmo.com.